Alla våra sammankomster sker i samarbete med
Vuxenskolan, Gotland.

Facklitteratur
På alla våra träffar går det att köpa facklitteratur främst utgivna av Sveriges Släktforskarförbund, för medlemmar är det reducerade priser.

Släktforskningens Dag
Lördagen den 18 januari 2020 kl 11.00-15.00

Riksarkivet Landsarkivet i Visby, Broväg 27, 621 41 Visby
Årets tema är: Officerare och soldater – deras liv och bostäder.
I samarbete med Riksarkivet Landsarkivet i Visby.
VÄLKOMMEN!

Kallelse Årsmöte 2020
Lördagen den 15 februari 2020 kl 12.00 i
PRO:s lokal, Norra Kustvägen 2 B, 623 77 Klintehamn (bredvid biblioteket)
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner och förslag ska vara
skriftligen styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
  §2 Val av mötesordförande
  §3 Val av mötessekreterare
  §4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte       ordförande justera mötets protokoll
  §5 Fastställande av dagordning
  §6 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
  §7 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
  §8 Föredragande av revisorernas berättelse
  §9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet av styrelsen
  §10 Fastställande av årsavgift och storleken på ungdomsnedsättning (för år 2020)
  §11 Fastställande av verksamhetsplan och budget
  §12 Behandling av förslag som inkommit till styrelsen
  §13 Val av kassör för föreningen på 2 år
  §14 Fastställande av antalet styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter
  §15 Val av styrelseledamöter
  §16 Val av revisorer och revisorssuppleant
  §17 Fastställande av antal ledamöter i valberedning
  §18 Val av valberedning
  §19 Övriga ärenden, ändring av föreningen stadgar
  §20 Mötets avslutande

VÄLKOMMEN!


Heldagskurs med Peter Sjölund
Använd ditt DNA-resultat
Söndagen den 5 april 2020 kl 09.00-16.00
Plats: Röda Korset Mötesplats Kupan, Norra Hansegatan 14, Visby.
Pris: 1100:-  mat ingår i avgiften
Kursledare: Peter Sjölund är expert inom DNA-släktforskning och drar fulla hus vid sina föreläsningar runt om i Norden. Han har skrivit handböckerna ”Släktforska med DNA” och ”Från DNA-test till släktträd”.
Anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-gotland/kurser/anvand-ditt-dna-resultat-31571

Har du gjort ett DNA-test för släktforskning? På den här kursen får du lära dig hur du läser och använder ditt DNA-resultat. Peter Sjölund, Sveriges ledande expert inom DNA-släktforskning, lär ut hur du ska förstå dina resultat och visar vad du kan göra med dem.

Detta får du lära dig:
• Hur vi ärver vårt DNA genom generationerna
• Hur man kan se släktskap i vårt DNA
• Hur du ska läsa och tolka din matchningslista
• Hur du läser och använder kromosomvisaren för att undersöka dina  matchningar
• Hur du ser skillnaden på riktiga släktingar och ”falska” DNA-matchningar
• Varför du inte alltid kan hitta en släktkoppling till dina DNA-matchningar
• Nyttan av att testa flera nära släktingar
• Bra verktyg på nätet för att utforska ditt DNA-resultat
• Vad triangulering är och hur du kan använda DNA-resultatet för att verifiera din pappersforskning

Kursen är upplagd för dig som gjort, och fått resultatet från, något av de vanligaste testerna – Family Finder från Family Tree DNA eller DNA-testet från MyHeritage. Ta gärna med egen dator, och dina inloggningsuppgifter till ditt DNA-test, så att du kan jobba med dina egna resultat på kursen. I kursen ingår ett tryckt kursmaterial med övningar.
Välkommen med Din anmälan.

På Riksarkivet-Landsarkivet i Visby, Broväg 27, 621 41 Visby
Släktforskarhjälp
Vi finns i datasalen och hjälper Dig med råd och tips i Din släktforskning
mellan klockan 16:00-18:45 följande datum:
Tisdagen 28 januari 2020
Tisdagen 25 februari 2020
Tisdagen 31 mars 2020
Tisdagen 28 april 2020

Vi har ingen möjlighet att besvara frågor om DNA, dessa kan ställas på våra DNA/släktforskningsträffar.
VÄLKOMMEN!

Burgsvik bibliotek, Hoburgsvägen 22, 623 35 Burgsvik
Datum läggs ut så snart de är klara.

Klintehamns bibliotek, Norra Kustvägen 2 B, 623 77 Klintehamn
Drop in – Släktforskarhjälp/DNA i släktforskningen
mellan kl 14.00-16.45
Datum kommer så snart de är färdiga.

Vill Du komma igång med släktforskning eller
har Du fastnat i Din forskning?
Kom och prata med oss.
Dator med fullständiga versioner av Sveriges Dödbok 1860-1947,
Arkiv Digital och Rotemannen 3 finns.
Vi hjälper Dig även med Ditt DNA resultat.
Funderar Du på att DNA testa dig? Vi har tester.
Ditt bankkort måste vara öppet för utlandsbetalning då tester betala på plats.

VÄLKOMMEN!

Sidan uppdaterad 2020-01-15