Gotlänningar som Ostindienfarare

I Släktforskarnas Årsbok 2020 finns en artikel om gotlänningar som tog tjänst på holländska långfärdsfartyg, författad av Els Vermij och Willem-Jan van Grondelle.  Ett sammandrag av samma artikel är publicerad i Oe Folki 2020 nr 2.

 Hör av er till arsboken@rotter.se eller kerstin@jonmyren.se eller direkt till Els Vermij
om ni har hittar någon av de uppräknade personerna.
Författarna vill då väldigt gärna få kontakt. 

Gotlänningar som tog tjänst på hollänska långfärdsfartyg