Gotlandsprojektet

Gotlandsprojektet i Family Tree DNA

För alla som testar sitt DNA i Family Tree DNA finns ett antal projekt att välja mellan.
Vi här på Gotland har valt ett projekt för gotlandsättlingar.
Det är knutet till Gotlands Släktforskarförening. Till det projektet kan alla ansluta sig som har gotländska förfäder.

Gotlandsprojektets ledning består av Karl-Johan Gustafsson och Madeleine Endre. Kerstin Jonmyren är med som representant och länk från Gotlands Släktforskarförening med Oe Folki (medlemstidningen) samt som sammankallande.
Vi har med dem fått två mycket kunniga projektledare. Karl-Johan (Kalle) jobbar med att sammanställa databasen över gotlänningars anor och med uppbyggnaden av databasen över gotländskt DNA. Madeleine ägnar sig mestadels åt analys av DNA och därmed relaterade efterforskningar.

Allt grundar sig på det material som Gotlandsforskare har sänt in och bidrar med. Vi samarbetar med Family Tree DNA, där projektet egentligen startade, och som vi givetvis fortfarande är knutna till. Genom dem får vi också medlemmar till projektet från utlandet. En del av dessa är ättlingar till gotlänningar som emigrerade.

Ny hemsida på gång till projektet
En särskild hemsida för projektet är nu under uppbyggnad, med adressen
Gotlandsprojektet Idag finns över 58 000 individer i databasen, av dem drygt 18 000 nu levande och 40 000 avlidna personer. Kalle är nu klar med den första omgången och är i startgroparna för att påbörja nästa omgång. Så, en vädjan, ni som inte har sänt in er antavla, sänd den! Det behövs mer data för att kunna se ett mönster.

Vem som helst kan se den allmänna informationen på första sida i sajten, men de som bidrar med någon information blir medlemmar och kan då få se hur projektet framskrider, och vilka man har gemensamma anor eller DNA med! 
Vi skall givetvis länka sajten till Gotlands Släktforskarens hemsida och sida på Facebook. Viktigt att påpeka är att den delen av sajten är stängd för alla utom för deltagare och det krävs lösenord för att komma åt den delen av informationen.
Lösenord erhålls från administratör när släktträd har skickats in till projektet och inkluderats där.

Testa ert DNA, och till I1-orna: gå vidare med närmare testning!
DNA är en mycket viktig del av projektet och mycket intressant kan komma att utläsas av den delen framöver, allt mer ju fler som testar sig och sänder in sitt DNA-svar till projektet. Därför vill Madeleine med eftertryck hälsa till alla föreningens medlemmar: Bidra med ert DNA-test!

Av dem som redan nu är inskickade har hon kunnat utläsa något lite oväntat.  Man kan lätt tro att alla vi med gotländska rötter är nära släkt med varandra, men tydligen inte baserat på resultatet från nuvarande medlemmar.
Gotland kan ha en lite annorlunda DNA-profil än övriga Norden. Våra förfäder här verkar ha kommit från olika håll i många olika vågor så någon nära släktskap är inte påfallande. En stor del av de gotländska manliga DNA-resultaten tillhör gruppen I1 (I-M253).  Men ett önskemål är att kunna följa I1-orna vidare, för att kunna utläsa mer och se hur inflyttningen till Gotland av I-M253 skett.

En vädjan till alla I1-or: gå vidare, TA FLER TESTER, gärna Big Y. Family Tree DNA har ofta extrapriser på tester. Har man en gång gjort ett test behöver man inte sända in nytt prov. De har sparat det tidigare. Det blir nästan som en vetenskaplig forskning. Målet är en karta över vårt gotländska DNA, se hur unikt resultatet blir. Som exempel kan nämnas att vi sannolikt har spårat en grupp som kom till Gotland via Hansan, ättlingar från handeln med trälar samt även de vars ättlingar bott på ön sedan bronsåldern/järnåldern.

Det går att göra DNA-testet i Klinte eller på annan plats på Gotland.
För dem som ännu inte har testat sig finns möjligheten slippa skriva till FTDNA i USA för att få tag på ett testkit.
Ta kontakt med Ann-Christin Ringbom Lundgren i Klinte, föreningens ordförande.
E-post: Gotlands Släktforskarförening
eller telefon 070-289 27 22

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 20200921