Sveriges Befolkning

Delta i registeringen av Sveriges befolkning 1940

Förbundet söker släktforskre som är intresserade av att medverka i en registrering av
Sverges befokning 1940 och på så sätt både stödja förbundet och medverka till en ny kvalitativt högstående databas.Materialet för 1940 är lättillgängligt, maskinskrivit och passar dig som tycker att det är roligt att registrea men inte vill
stöta på problem med läsning och tolkning av text på samma sätt som i fråga om registrering av 1800-talsmaterialet.

Intesseanmälan görs till: SB1940

Sidan uppdaterad 2020-09-22